Kartor SIC 2020, etapp 1

Här är alla kartor från etapp 1 av Stockholm Indoor Cup 2020, som avgjordes i Viktor Rydbergs Samskola, Djursholm

Nedanför kartorna hittar ni också en vägvalsanalys från den svåraste sträckan (som var samma sträcka för både HD16, Herrar, Damer, Gubbar och Tanter)

Analys av svåraste sträckan

Den svåraste sträckan innehåller en rad olika vägval. Först och främst kan man antingen använda trappa O nerför till L-trappan (blått vägval), eller M-trappan antingen uppåt (rött) eller nedåt (gult).

Genom mittendelen av byggnaden finns det tre huvudstråk som dock kan kombineras på olika sätt:

  1. (Blått vägval) Nerför trappa L till vån 1, genom källaren, uppför E, runda vid utepassagen och ner för trappa D bort till trappa A
  2. (Rött vägval) Om du har börjat uppför M kan du fortsätta till P-trappan upp till vån 5. Där springer man ner K ett halvplan, sedan åter upp för J bort till B-trappan
  3. (Gult vägval) Upp till vån 3 med L-trappan, därefter ner för K, runda vid utepassagen och uppför J-trappan till vån 4. Man kan också hoppa på blått och gå nerför trappa D och bort till A, eller ta sig upp för K-trappan och hoppa på rött vägval (visat med grönt).

När du sedan är i vänstra delen av byggnaden blir det lite beroende på vart du kommer från. Kommer du från rött vägval tar du T-trappan ner till kontrollen. Kommer du från gult vägval går du ner A-trappan en våning. Kommer du från blått vägval tar du antingen A- eller T-trappan där T-trappan innebär mindre sicksackande och därmed borde vara lite snabbare.

Vad är snabbast? Som banläggare tror jag, baserat på både testlöpning och längd, att det blåa vägvalet genom källaren, som avslutas med T-trappan är det snabbaste. Inte minst är det nog bra att börja med O-trappan snarare än M. Möjligtvis kan det gula vägvalet på mittplanen också vara bra, men det är svårare att se med trappa J och K. Men för de flesta är nog det snabbaste att hitta ett vägval och köra på det! Dock räcker inte det för att vinna priset som snabbast på sträckan. Efterföljande kontroller i banläggningen bygger mycket på att man varierar vilken väg man tar, kör man samma väg hela tiden tappar man mycket tid tror jag!